Skip to main content

Article Takedown/Update Request

This is an update request for the document De relatie tussen het hebben van een chronisch ziek of gehandicapt brusje en emotionele en gedragsproblemen bij jongeren by S. van Leersum

Your paper was deposited in Utrecht University Repository and appears online at
Before we are able to make any updates or deletions, you must ensure that the original record at this location is updated/removed.