Skip to main content

Article Takedown/Update Request

This is an update request for the document Het presteren van MKB-bedrijven in ruimtelijke context. Een onderzoek naar de groei van de werkgelegenheid, omzet, en winst per werknemer van bedrijven in de relatie tot stedelijke en regionale externaliteiten. by R.P. Rutgers

Your paper was deposited in Utrecht University Repository and appears online at
Before we are able to make any updates or deletions, you must ensure that the original record at this location is updated/removed.