Article Takedown/Update Request

This is an update request for the document Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Антропологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форм навчання by О. О. Ставицький

Your paper was deposited in Цифровий репозиторій Національного університету водного господарства та природокористування and appears online at
Before we are able to make any updates or deletions, you must ensure that the original record at this location is updated/removed.