Article Takedown/Update Request

This is an update request for the document En kollisjon mellom systemer Metalæring i kommuneadministrasjonen sin oppfølging og videreutvikling av frivillighetspolitikk. En case-studie av Moss kommune i perioden 2010-2016 by Knut-Johan Rognlien

Your paper was deposited in NORA - Norwegian Open Research Archives and appears online at
Before we are able to make any updates or deletions, you must ensure that the original record at this location is updated/removed.