Article Takedown/Update Request

This is an update request for the document "Toppidrett er ikke noe man velger, det er noen man blir valgt til": en kvalitativ studie av faget "toppidrett fotball" ved to videregående skoler med ulike tilnærminger by Tom Arne Stormo

Your paper was deposited in HSN Open Archive and appears online at
Before we are able to make any updates or deletions, you must ensure that the original record at this location is updated/removed.