Skip to main content

Article Takedown/Update Request

This is an update request for the document Kombinert næringstilførsel og plantevern i økologisk grønnsakdyrking med lite husdyrgjødsel ved bruk av Jorddekke (Plantehakk) og Grønngjødslingsvekster (JPG-prosjektet) by

Your paper was deposited in Organic Eprints and appears online at
Before we are able to make any updates or deletions, you must ensure that the original record at this location is updated/removed.