Article Takedown/Update Request

This is an update request for the document Iniekcyjne wzmacnianie górotworu poprzedzające przebudowę rozwidlenia wyrobiska korytarzowego jako sposób zapobiegania obwałom skał i skutkom tych obwałów by

Your paper was deposited in Academic Digital Library (Akademickiej Bibliotece Cyfrowej) and appears online at
Before we are able to make any updates or deletions, you must ensure that the original record at this location is updated/removed.